Få flere kunder eller plei kunderelasjonene. Vi ringer for deg.

Vi ringer for deg, salg og service 

Det å investere i salgsaktiviteter og kundeservice skal være lønnsomt.

Enevo har oppdrag for velkjente merkenavn innenfor bredbånd, mobil og strøm. Vi er et av de ledende salgsmiljøene i landet med over 100 ansatte. Enevo har status som godkjent callsenter og vi har stort fokus på kvalitet, opplæring og arbeidsmetodikk.

Flere setter pris på en god samtale. Du kan være trygg på at de som ringer fra oss er en god representant for firmaet ditt. Vi skreddersyr en løsning for din bedrift etter ønsker og tidsbruk, og vi leverer alltid kvalitet til konkurransedyktige priser.

La oss skaffe deg flere kunder eller ta oss av kundeservice. Så kan du bruke mer tid på kjernevirksomheten.

Salgsaktivitet og kundeservice

Vi benytter et velutviklet salgssystem for å kommunisere med både nye og eksisterende kunder. Etter flere år med utvikling, mener vi at vi har nærmest perfeksjonert arbeidsmetodikken vår. Vi garanterer at våre selgere får frem fordelene ved ditt produkt i samtale med kunden. Du vil motta detaljert statistikk og solid rapportering som kvalitetssikrer salgsprosessen.

Salgskampanjer

Vi har solid erfaring med gjennomføring av ulike salgskampanjer hvor formålet er å øke kundens tilfredshet og sikre markedsandeler i dine satsningsområder. Ofte har vi ansvar for hele kampanjen, fra planlegging til gjennomføring og sluttevaluering. Andre ganger supplerer vi kundens egen salgsstyrke i utvalgte kampanjeperioder. Vår erfaring strekker seg fra kampanjer på landsbasis til mindre utvalgte, begrensede områder.

Feltsalg

Vi har flere team som jobber med feltsalg, hvor de systematisk går dør-til-dør og selger dine produkter på en meget overbevisende måte. På denne måten knyttes et ansikt til aktøren, og kunden opplever større grad av troverdighet og tillit. Feltsalg gjør det også mulig å nå de kundene som ikke kan nås per telefon. Vi har gode erfaringer med å benytte feltsalg som verktøy og har gode salgstall å vise til.

For å jobbe effektivt med feltsalg brukes Mapcloud. Dette er et visuelt CRM-system med en interaktiv kartløsning og relevant informasjon om hver enkelt husstand.   

Winback-aktiviteter

I dagens marked opplever mange at kundens lojalitet har blitt redusert, og at terskelen for leverandørbytte er lav. Det er mange aktører på markedet som til enhver tid prøver å kapre markedsandeler fra deg. Enevo tilbyr flere ulike aktiviteter for å unngå leverandørbytte og tapte markedsandeler. Dette er også en unik mulighet til å kartlegge konkurransemarkedet man selv opererer i, og kan gi et solid grunnlag for nye produkter og kampanjer i fremtiden.

Kundeservice

Enevo tilbyr fullstendig eller delvis håndtering av alle kundeservice-aktiviteter.

Kundehåndtering: Vi tar oss av kundedialogen.

Utvidet åpningstid: Benytt oss på kveldstid eller helg.

Overflow: Benytt oss i perioder med mye trafikk.

Antichurn: Best i klassen på å snu kunder som er på vei ut.

Kundepleie: God kundepleie skaper lojalitet.