Cookie Policy

Denne nettsiden benytter cookies – små tekstfiler plassert på din datamaskin som lagrer anonymiserte sporingsdata for tredjepartsapplikasjonen Google analytics og anonym gjestestatus (sesjonsdata) for WordPress CMS. Ønsker du å unngå lagring av cookies er dette noe du kan endre i din egen nettleser.
Alle nettsteder plikter å opplyse om sin bruk av cookies. Se mer på datatilsynets nettsider.

This website uses cookies – small text files that are placed on your machine to store anonymised tracking data to the third party application Google Analytics and anonymized guest session status for WordPress CMS. If you wish to avoid storing cookies, the most effective way is to disable cookies in your browser.
All websites are required to inform about their use of cookies. Read more on the norwegian datatilsynets website.