Feltsalg

Vi har flere team som jobber med feltsalg, hvor de systematisk går dør-til-dør og selger dine produkter på en meget overbevisende måte. På denne måten knyttes et ansikt til aktøren, og kunden opplever større grad av troverdighet og tillit. Feltsalg gjør det også mulig å nå de kundene som ikke kan nås per telefon. Vi har gode erfaringer med å benytte feltsalg som verktøy og har gode salgstall å vise til.

For å jobbe effektivt med feltsalg brukes Mapcloud. Dette er et visuelt CRM-system med en interaktiv kartløsning og relevant informasjon om hver enkelt husstand.