Hvordan blir vi påvirket av Korona-viruset?

Hvordan blir vi påvirket av Korona-viruset?

En rekke norske personer og bedrifter er blitt hardt rammet av Korona-viruset. Mange står uten jobb eller er blitt permittert på ubestemt tid. Alt fra skoler, treningssenter, helsetjenester, og andre virksomheter er nå satt på vent. Hele Norge er satt på pause.

Omkring 80% av bedriftene i Norge står i fare for å måtte permittere sine ansatte, i tillegg er flere hundre tusen studenter satt på vent hjemme. Permitteringer er naturligvis lite gunstig for staten, da all lønn hentes rett fra statskassen. Spesielt for studenter er det nødvendig å ha en deltidsjobb for at hverdagen skal gå rundt, men flertallet står nå uten rett på lønn. Hos oss har du fortsatt mulighet til å tjene penger!

Salgsbransjen er intet unntak for denne pandemien som rammer Norge, men robuste salgskontor gjør at vi kan fortsette fremover. Gjennom tiltak som hjemmekontor og spredning av selgere over en stor kontorflate har vi mulighet til å opprettholde driften tilnærmet som normalt. Fokuset fremover blir å hindre videre smitte, samtidig som vi leverer respektable tall til våre oppdragsgivere. Slik deltar vi i dugnaden, samtidig som vi bidrar til å holde Norge i gang.

Telefonsalg er en sikker og trygg måte å kontakte kunder på i disse dager, og vi opplever at kundene har bedre tid enn normalt, og at flere setter pris på noen å snakke med. Våre partnere er i likhet med oss avhengig av å holde hjulene i gang, og vi ønsker selvfølgelig å hjelpe dem med det. Vi er svært privilegerte som har en jobb å gå til, i en periode der flere bedrifter strever. Feltavdelingen har vi naturligvis stengt midlertidig, og de er flyttet over på telefon inntil situasjonen bedrer seg.

Hvorfor blir ikke vi like hardt rammet, og hvordan forsøker vi å bidra til dugnaden?

Selgere med hjemmekontor får tett oppfølging og coaching, hvor vi tar i bruk programvarer som gjør at vi kan holde løpende dialog igjennom dagen. Selgerne har ingen begrensning på arbeidstid, så her har de mulighet til å fylle hele dagen med arbeid dersom de ønsker det.

Under disse omstendighetene forholder Enevo AS seg til de retningslinjene som er gitt av regjeringen og FHI, gjennom strengt regulerte forhåndsregler hva gjelder hygiene og avstand mellom selgere. Vi holder åpent slik at våre samarbeidspartnere kan fortsette sin virksomhet, samt at våre selgere kan fortsette å tjene penger.

På kontoret vasker vi alle overflater to ganger hver dag, og sørger for å ha tilgang til både vask og desinfeksjon gjennom hele dagen. I tillegg sørger vi for at ingen sitter sammen med hverandre, og oppfordrer våre ansatte til å holde god avstand fra hverandre. Kantinen vår følger de samme rutinene som oss, og vi gjør alle vårt beste for å hindre smitte i alle ledd.

Salgsbransjen er en sikker bransje i slike tider som dette, og vi ønsker alle sammen å holde arbeidsflyten gående. Vi ønsker å rekruttere deg som vil komme deg ut i arbeidslivet! På tross av ugunstige omstendigheter rundt oss, har vi innført tiltak som hjelper oss å holde åpent alle hverdager.

Mange må jakte på nye muligheter i disse dager, og hvem vet, kanskje bør du ta sjansen på å bli bedre kjent med selgeren i deg?