Personvern og informasjonssikkerhet i Enevo AS og Enevo kontakt AS

Enevo AS ble etablert i 2012 er en av landets ledende aktører innen felt- og telefonsalg. Vi har over 100 ansatte og har hovedkontor på Lerkendal i Trondheim. Enevo kontakt AS er etablert i 2014 og produserer og vedlikeholder konsumentdatabaser som leies eller selges til markedsføringsformål. I det følgende vil «Enevo» bli brukt om begge virksomhetene.

Felt- og telefonsalg er samfunnsviktige metoder for mange leverandører til å opprettholde kontrakten med eller skaffe nye kunder. Når vi representerer våre oppdragsgivere anser vi det som helt avgjørende at vi opptrer tillitsskapende både overfor kunder og våre oppdragsgivere.  For våre medarbeidere er det en trygghet at vi har fokus på våre kunders personvern, da det vil gi ansatte tillit til våre arbeidsmetoder.

Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets sider: https://www.datatilsynet.no/

Enevos erklæring om personvern

Enevo vil aldri benytte opplysningene vi får fra våre oppdragsgivere til annet enn det oppdraget er avgrenset til og vil alltid beskytte dine opplysninger slik at de ikke kommer i hender til uvedkommende.

Enevo har i november 2017 oppdatert sine strenge personvernrutiner og system for informasjonssikkerhet for å etterleve personvernreglene. Våre rutiner skal sikre din konfidensialitet, at opplysningene er tilgjengelige for de som behandler dem og at opplysningene som benyttes er riktige. Dersom du har spørsmål om våre rutiner kan du kontakte Enevos personvernombud – kontaktinformasjon finnes nederst på denne siden.

Slik mottar, oppbevarer og bruker Enevo personopplysningene

Enevo mottar salgsoppdrag fra en rekke aktører innen tele- og strømmarkedet. Med oppdragsbeskrivelsen vil det som regel med en fil med opplysninger om hvem som skal kontaktes. Dette kan være eksisterende kunder eller potensielle kunder.

Kundelistene vi mottar fra våre oppdragsgivere blir matet inn i vårt salgssystem slik at våre selgere kan gjøre oppslag i listene. Denne prosessen skjer etter våre rutiner for behandling av personopplysninger.

Når en avtale er gjort av våre selgere blir personopplysningene overført til «backoffice» som sender kunden faktura. I denne forbindelse vil fødselsnummer og epost bli nedtegnet for å sikre rett kunde- og kommunikasjonsforhold.

Enevo stiller strenge krav til ansatte i forhold til behandlingen av opplysninger vi får om privatpersoner. Våre ansatte benytter bedriftens telefoner og i bedriftens systemer og nettverk. Privat utstyr benyttes ikke i normal drift.

Når et oppdrag er avsluttet vil kundelister vi har mottatt fra våre oppdragsgivere normalt bli slettet umiddelbart.

 

Feltsalg

Vi utfører også feltsalg for våre oppdragsgivere. Arbeidsprosessen er som beskrevet ovenfor, men med den forskjell at vi snakker direkte med kunden. Etter denne samtalen er prosessen digitalisert. Enevo vil rutinemessig alltid opplyse om hvorfor de kontakter deg.

Salg og utleie av adresser til markedsføringsformål

Enevo har gjennom mange år bygget opp en egen konsumentdatabase med opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og fødselsår. Listene holdes oppdatert og korrekte gjennom vask i ulike registre, deriblant reservasjons- og dødsregistre. Utleie av lister med disse opplysningene skjer i henhold til våre retningslinjer. Listene vil normalt bli brukt til markedsføringsformål av våre kunder.

Dersom du ønsker å reservere deg mot å bli oppført på våre lister må du ta kontakt med din teleoperatør i forhold til telefonnummer. Dersom du ønsker å reservere deg mot markedsføringsformål gjør du dette i Reservasjonsregisteret mot markedsføringsformål i Brønnøysundregistrene: www.brreg.no

Dersom du har spørsmål kan vårt personvernombud kontaktes, se nederst på siden for kontaktinformasjon.

Opptak av samtaler

Det kan bli tatt lydopptak av salgssamtaler til bruk for å dokumentere rett kunde. Dette vil det bli opplyst om i telefonsamtalen. Opptaket av samtalen vil lagres i tre måneder før det slettes automatisk av systemet. Opptaket vil ikke bli utlevert til tredjepart, men er kun til bruk for verifisering.

Kredittsjekk

Ved enkelte salgssamtaler vil det bli opplyst om at vår oppdragsgiver krever at det foretas kredittsjekk før avtale kan inngås, typisk ved salg av mobilabonnement. I denne sammenheng vil personnummer bli innhentet.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler med en numerisk bruker-ID som sendes fra vår nettside og lagres i din nettleser når du surfer på disse. Disse inneholder informasjon om nettlesingen din på våre hjemmesider. Våre kunder, samarbeidspartnere og vi selv bruker informasjonskapsler på nettsidene for at du skal få en bedre opplevelse når du surfer. Ingen personlig informasjon blir lagret i informasjonskapslene vi bruker.

Enhetskoder gir hver datamaskin en unik identifikator som identifiserer og sporer datamaskinen. Vi bruker ikke digitale fingeravtrykk til å samle inn personlig informasjon eller spore nettaktivitetene til våre kunder.

Endringer i personvern

Dersom vi planlegger større endringer i personvernpolicy vil vi legge ut et tydelig varsel om det her på våre hjemmesider minimum 30 dager før endringene trer i kraft.

Tilgang til dine personlige opplysninger

Dersom du ønsker å vite hvilke opplysninger vi behandler eller lagrer ber vi deg kontakte vårt personvernombud på nedenstående adresse. Du kan også kontakte personvernombudet dersom du ønsker å vite mer om våre rutiner eller bare har noen spørsmål.  Om du mener vi har feil opplysninger om deg eller at du har reservert deg mot telefonsalg ber vi deg også kontakte oss. Alle feil vil bli korrigert og om nødvendig vil vi korrigere våre rutiner.

Enevos personvernombud vil svare på din henvendelse innen to dager med nærmere angivelse for når du vil bli gitt tilgang. Enevo har som mål å gi tilgang innen 30 dager fra henvendelsen er mottatt.

Reservasjon mot markedsføring og telefonsalg

Kundelister vi bruker skal være vasket mot reservasjonsregisteret i Brønnøysundregistrene. Dersom du er reservert mot telefonsalg og likevel blir oppringt av oss, ber vi deg sjekke reservasjonsregisteret og dine oppføringer der på www.brreg.no

Selv om du er reservert vil du kunne få henvendelser fra oss i forhold til eksisterende kundeforhold. Dersom du ønsker å avslutte et eksisterende kundeforhold må du kontakte det selskapet du har en løpende avtale med.

Personvernombud Enevo

Enevo har ekstern avtale med personvernombud. Personvernombudet fører tilsyn med at vi overholder de krav regelverket stiller til vår behandling av personopplysninger. Personvernombudet er kontaktpunkt for ansatte, kunder, oppdragsgivere og tilsynsmyndigheter.

Personvernombud for Enevo er:

Bjørn Henrik Hellandsjø: epost hellandsjo@enevo.no

eller på telefon 977 71 287