Vi benytter et velutviklet salgs-system for å kommunisere med både nye og eksisterende kunder. Etter flere år med utvikling, mener vi at vi har nærmest perfeksjonert arbeidsmetodikken. Vi garanterer at våre selgere får frem fordelene ved ditt produkt i samtale med kunden. Du som kunde vil motta detaljert statistikk og solid rapportering som kvalitetssikrer salgsprosessen.

Vi har flere team som jobber med feltsalg, hvor de systematisk går dør-til-dør og selger dine produkter på en meget overbevisende måte. På denne måten knyttes et ansikt til aktøren, og kunden opplever større grad av troverdighet og tillit. Vi har gode erfaringer med å benytte feltsalg som verktøy og har gode salgstall å vise til.

Vi har solid erfaring med gjennomføring av ulike salgskampanjer, hvor formålet er å øke kundens tilfredshet og sikre markedsandeler i dine satningsområder. Ofte har vi ansvar for hele kampanjen, fra planlegging til gjennomføring og sluttevaluering – andre ganger supplerer vi kundens egen salgsstyrke i utvalgte kampanjeperioder. Vår erfaring strekker seg fra kampanjer på landsbasis til mindre utvalgte, begrensede områder.

Enevo tilbyr fullstendig eller delvis håndtering av alle kundeservice-aktiviteter.

  • Kundehåndtering: Vi tar oss av kundedialogen.
  • Utvidet åpningstid: Benytt oss på kveldstid eller helg.
  • Overflow: Benytt oss i perioder med mye trafikk.
  • Antichurn: Best i klassen på å snu kunder som er på vei ut.
  • Kundepleie: God kundepleie skaper lojalitet.

Hvor langt skal vi?

Vi er allerede en av de ledende aktørene innen felt- og telefonsalg og samarbeider med mange av de største aktørene i landet. Vi jobber for å stadig skaffe større markedsandeler og sikre selgerne våre attraktive prosjekter.
 
I 2015 ble vi for første gang utnevnt til Gasellebedrift på bakgrunn av vår eksepsjonelle vekst. Dette er en utnevnelse vi setter svært høyt og skal strekke oss mot også i årene som kommer. Vi skal være en trygg og stabil arbeidsplass for våre ansatte, og bidra til at våre samarbeidspartnere når sine målsetninger.